Information:

MB erbjuder ett brett program av halvmasker.

Certifierade designade masker.

Stabila masker med individuell passform.

Kontakta oss:

MB Filter Products AB
Brattåskärrsvägen 76
433 64 Sävedalen
Sweden


Tel:  + 46(0)31-26 86 27
Fax: + 46(0)31-26 86 82
Hemsida: www.mbfilter.se
email: mb.filter@telia.com

Våra Hälso- & sjukvårdsmasker

Produktblad för oxygenmaskerna MB 102, 103, 202, 203 för utskrift (pdf)

Fakta om Skydd och olika smittvägar, samt Handhavande av förorenat material för utskrift (pdf)

MB Oxygenmasker
  Filtrerande oxygenmask
  • För låg och höga oxygenflöden
  • Smittskydd
  • Fuktåtervinnande
  • Latexfri. Ftalatfri
  • Värmeväxlande
  • Säkrare kommunikation
  • Lågt andningsmotstånd
 
Produktnamn Användning / Beskrivning Bilder
 
MB 102 Oxygenmask för vuxna
MB 103 Oxygenmask med tätningslist för vuxna, barn och för patienter med smittorisk
MB 202 Oxygenmask med andningsindikator för vuxna
MB 203 Oxygenmask med andningsindikator och tätningslist för vuxna och barn
 
  • Utvärderingen av MB102 och MB103 - ett samarbete mellan Danderyds sjukhus och MB Filter Products AB. Läs mer (pdf)
  • Utvärderingen av MB202 och MB203 - ett samarbete mellan Danderyds sjukhus och MB Filter Products AB. Läs mer (pdf)
 
MB Hälso- och sjukvårdsmasker
Produktnamn Användning / Beskrivning Bild
MARK 30 FFP3S
 
Är en filtrerande mask för engångsbruk som kan användas för att skydda användaren mot partiklar som är fasta och vätskeformiga icke flyktiga.
Minskar spridning av smitta till patienten från användarens utandning. Exempelvis vid operationer och sårvård.
Masken har ett lågt andningsmotstånd. Den hemisfäriska formen ger en stor filtrerande yta som dessutom eliminerar risken för kontakt mellan näsa mun mot filtermaterialet. Tätningslisten motverkar läckage och ger en ökad komfort åt användaren. Masken är fri från latex. Mark 30 uppfyller norm EN149, klass FFP 3S. Och skyddar mot toxiska och radioaktiva fasta partiklar 50X hygieniskt gränsvärde.

MB 61V FFP3 Är en filtrerande mask för engångsbruk med en extra hög filtrerings förmåga för att skydda användaren mot partiklar ända ned till submikronstorlek. Exempelvis vid kontakt med patienter som misstänkts vara bärare av lungtuberkulos.
Masken ger lågt andningsmotstånd och har en utandningsventil som minskar kondensbildning i masken samt förhindrar att imma bildas på ögonskydd/glasögon. Förhöjd komfort genom att utandningen underlättas.
Den hemisfäriska formen på masken ger en stor filtrerande yta som dessutom eliminerar risken för kontakt mellan näsa mun mot filtermaterialet. Tätningslisten motverkar läckage och ger en ökad komfort åt användaren. Masken är fri från latex. MB 61 V uppfyller norm EN 149:2001+A1:2009, klass FFP 3. Och skyddar mot toxiska, radioaktiva fasta och flytande aerosol koncentrationer upp till 50X hygieniskt gränsvärde.

Mark 32V FFP3S Är en filtrerande mask för engångsbruk som kan användas för att skydda användaren mot partiklar som är fasta och vätskeformiga icke flyktiga. Minskar spridning av smitta till patienten från användarens utandning. Exempelvis vid operationer och sårvård. Masken har ett lågt andningsmotstånd. Den hemisfäriska formen ger en stor filtrerande yta som dessutom eliminerar risken för kontakt mellan näsa mun mot filtermaterialet. Tätningslisten motverkar läckage och ger en ökad komfort åt användaren. Masken är fri från latex. Mark 32V uppfyller norm EN149, klass FFP 3S. Och skyddar mot toxiska och radioaktiva fasta partiklar 50X hygieniskt gränsvärde.


Samarbete med Terapeuten.This site was designed by
Optimalstyle.com
MB Filter Products AB  - http://www.mbfilter.se - All rights reserved