Information:

MB erbjuder ett brett program av halvmasker.

Certifierade designade masker.

Stabila masker med individuell passform.

Kontakta oss:

MB Filter Products AB
Brattåskärrsvägen 76
433 64 Sävedalen
Sweden


Tel:  + 46(0)31-26 86 27
Fax: + 46(0)31-26 86 82
Hemsida: www.mbfilter.se
email: mb.filter@telia.com

Våra industriella masker

Produktblad över industriella masker. för utskrift (pdf)

Produktnamn & klass
Box- kartonginnehåll
Användning / Beskrivning
Bilder
     
MB 15
klass FFP 1 D

Boxinnehåll -20 st
Kartonginnehåll -14 boxar
MB 15 används vid exponering i dammiga och pollenhaltiga miljöer.
MB 15 har ett partikelfilter som skyddar mot fasta partiklar och aerosoler i koncentrationer upp till 4X hygieniskt gränsvärde.
MB 15 uppfyller kraven i EN 149:2001 +A1:2009 klass FFP 1
Används vid:
 • byggnadsindustri
 • bageri
 • keramiskindustri
 • lantbruk
 • kemiskindustri


MB 16 V
klass FFP 1 D

Boxinnehåll -10 st
Kartonginnehåll -14 boxar
MB 16V används vid exponering i dammiga och pollenhaltiga miljöer.
MB 16V har ett partikelfilter som skyddar mot fasta partiklar och aerosoler i koncentrationer upp till 4X hygieniskt gränsvärde.
MB 16V har en utandningsventil som minskar kondensbildningen i masken samt förhindrar att imma bildas på ögonskydd/glasögon. Förhöjd komfort genom att utandningen underlättas.
MB 16V uppfyller kraven i EN 149:2001 +A1:2009 klass FFP 1


MB 21
klass FFP 2 D

Boxinnehåll -20 st
Kartonginnehåll -14 boxar

MB21 skyddar bl.a.  mot carborundum, cellulosa, cement, gips, glasfiber, järnoxid, kalk, konstgödsel, krita, marmor, soda.
MB 21 används vid:

 • trä- metall- betong- isoleringsbearbetning
 • sophantering
 • mögelsanering
 • dammiga arbeten inom jordbruket.

MB 21 har ett partikelfilter som skyddar mot medel giftiga fasta partiklar och aerosoler i koncentrationer upp till 12 X hygieniskt gränsvärde.
MB 21 uppfyller kraven i EN 149:2001 +A1: 2009 klass FFP 2


MB 22V
klass FFP 2 D

Boxinnehåll -15 st
Kartonginnehåll -14 boxar
MB 22V skyddar bl.a. mot carborundum, cellulosa, cement, gips, glasfiber, järnoxid, kalk, konstgödsel, krita, marmor, soda.
MB 22V används vid:
 • trä- metall- betong- isoleringsbearbetning
 • sophantering
 • mögelsanering
 • dammiga arbeten inom jordbruket.

MB 22V har ett partikelfilter som skyddar mot medelgiftiga fasta partiklar och aerosoler i koncentrationer upp till 12 X hygieniskt gränsvärde
MB 22V uppfyller kraven i EN 149:2001 +A1: 2009 klass FFP 2
MB 22V har en utandningsventil som minskar kondensbildningen i masken samt förhindrar att imma bildas på ögonskydd/glasögon. Förhöjd komfort genom att utandningen underlättas.


MB 51 CV
klass FFP 2 D

Boxinnehåll -10 st
Kartonginnehåll -14 boxar
Innehåller kolfilter.
MB 51 CV används vid exponering i:
 • miljöer med odörer
 • saneringsuppdrag
 • svetsarbete

MB 51 CV har ett partikelfilter som skyddar mot medelgiftiga fasta partiklar och aerosoler i koncentrationer upp till 12 X hygieniskt gränsvärde. Innehåller filter med aktivt kol.
MB 51 CV uppfyller kraven i EN 149:2001 +A1: 2009 klass FFP2
MB 51 CV har en utandningsventil som minskar kondensbildningen i masken samt förhindrar att imma bildas på ögonskydd/glasögon. Förhöjd komfort genom att utandningen underlättas.


MB 61V
klass FFP 3 D

Boxinnehåll -10 st
Kartonginnehåll -14 boxar

MB61V: typiska användningsområden är bl.a.  inom läkemedelindustri, laboratorier, verkstadsindustri, träbearbetning, färgtillverkning
MB 61 V – typiska användningsområden bl.a.
MB61V skyddar bl.a. mot cellulosa, gips, glasfiber, kalk, kaolin, och pollen.

MB 61V används vid exponering av:

 • höga halter av föroreningar
 • hälsofarligt damm
 • metallrök
 • bakterier
 • virus
 • svetsrök.

MB 61V har ett partikelfilter som skyddar mot mycket giftiga fasta partiklar, radioaktiva partiklar och aerosoler i koncentrationer upp till 50 X hygieniskt gränsvärde.
MB 61V uppfyller kraven i EN 149:2001 +A1: 2009 klass FFP 3.
MB 61V har en utandningsventil som minskar kondensbildningen i masken samt förhindrar att imma bildas på ögonskydd/glasögon. Förhöjd komfort genom att utandningen underlättas.
MB 61V har en latexfri tätningslist som motverkar läckage och ger en ökad komfort.


MARK 30
klass FFP 3 S

Boxinnehåll -10 st
Kartonginnehåll -14 boxar
MARK 30 används vid exponering av:
 • höga halter av föroreningar
 • hälsofarligt damm
 • metallrök
 • bakterier
 • virus
 • svetsrök.

MARK 30 har ett partikelfilter som skyddar mot mycket giftiga fasta partiklar och radioaktiva partiklar i koncentrationer upp till 50 X hygieniskt gränsvärde.
MARK 30 uppfyller kraven i EN 149 klass FFP3S.
MARK 30 har en latexfri tätningslist som motverkar läckage och ger en ökad komfort.


MARK 32 V
klass FFP 3 S

Boxinnehåll -10 st
Kartonginnehåll -14 boxar
MARK 32 V används vid exponering av:
 • höga halter av föroreningar
 • hälsofarligt damm
 • metallrök
 • bakterier
 • virus
 • svetsrök.

MARK 32 V har ett partikelfilter som skyddar mot mycket giftiga fasta partiklar och radioaktiva partiklar i koncentrationer upp till 50 X hygieniskt gränsvärde.
MARK 32 V uppfyller kraven i EN 149 klass FFP3S.
MARK 32 V har en utandningsventil som minskar kondensbildningen i masken samt förhindrar att imma bildas på ögonskydd/glasögon. Förhöjd komfort genom att utandningen underlättas.
MARK 32 V har en latexfri tätningslist som motverkar läckage och ger en ökad komfort.This site was designed by
Optimalstyle.com
MB Filter Products AB  - http://www.mbfilter.se - All rights reserved